Foredrag og kurs 

Foredrag 

Kommende

Tidligere

02.05.2019
Lindesnes Historielag

Om bruk av media som kildemateriell innen slektsforskning og generell historisk forskning. Her kan man faktisk finne uventede interessante svar (søkbare opplysninger i eks. aviser i perioden 1910-1960). 

Om troverdigheten av familiære slektsopplysninger – Hva sier familietradisjonen om ættens historie?Stemmer disse opplysninger med det dokumenterbare kildemateriellet. 

09.03.2019
Lindesnes Historielag

«Slektsforbindelser rundt Skagerrak og Nordsjøen. Familiære yrkestradisjoner knyttet til arbeidsvandringer og utvandringen fra gamlelandet til USA og andre oversjøiske land». Tidsperiode 1800- og 1900-tallet. 

11.10.2018
Lindesnes Historielag

«Vandringer på Agder, eks. fra sult og barnedød i Eiken-bygda til mangesysleri og overlevelse på Lindesneshalvøya. Arbeidsvandringer fra bygd til by og fra gamlelandet til USA og andre oversjøiske land». Tidsperiode 1800- og 1900-tallet.  

04.06.2018
Lindesnes Historielag

«Spangereidbygda og Holland», del 2. Om hva kildene sier om arbeidsvandringer mellom Spangereid og Holland, og om spangereid-gutters mønstringer på hollandske skip. På 1700-tallet hadde de fleste gårder i Spangereid-soknet kontakt med Holland, enten ved at døtrene var husholdersker i hollandske hjem og sønnen reiste i fart på hollandske skip. Hva betydde denne kontakten for folks økonomi? Innbyggerne i Spangereid-bygdas økonomi var da basert på begrepet «mangesysleriet» og som varte helt frem til etter 1900. Derfor ingen politisk radikalisering, som i Arendal, på slutten av 1800-tallet da den norske seilskipsfarten nærmest kollapset. 

21.08.2017
Lindesnes Historielag

«Folkevandringer fra 1500-tallet og frem til ut på 1900-tallet» og «Folks liv og levnet – religion og etiske verdier i perioden 1536-1905». Begge foredrag med vekt på lokale forhold innen tidligere Audnedal prestegjeld

Screenshot 2019-05-07 at 18.35.40.png

En hobby for alle!

Vi mener at slektshistorie og historieformidling er noe alle kan drive med, derfor holder vi både foredag og kurs innenfor disse temaene. Du kan også klikke deg inn på "Ressurser"-siden for gratis informasjon. 

Er du interessert i foredrag eller kurs holdt av oss? Kontakt oss! 

Kurs

Mer informasjon kommer