Bøker

Domkirkeruinene på Hamar

Produkter

Vi forfatter bøker både digitalt og i ordinær bokform. Bøker leveres i digitalform over e-post i Word eller PDF-format, eller fysisk i form av en minnepinne. Fordelen med digitale bøker er at det ferdige produktet er søkbart for kunden. 

Lenger nede får du en oversikt over hvilke publikasjoner vi selger. 

Du kan lese om bokprosjektet Slektshistorie fra Agder og Sør-Rogaland og laste ned Bok nr. 6 og 19 i PDF-form, for å få en smakebit på hvordan våre bøker ser ut. 

Vi skriver også gjerne din skeltshistore! Ta kontakt for mer informasjon.

Publikasjoner til salgs

Bok nr. 1

Audnedal prestegjeld I

De eldste slekters linjer frem til 1900


Fra kirkesoknene Spangereid, Valle, Vigmostad og Konsmo 

Bok nr. 2

Holum (Holme) prestegjeld

De eldste slekters linjer frem til 1965


For kirkesoknene Harkmark, Halse, Holum, Øyslebø, Laudal og Mandal, samt slektslinjer fra Finsland sokn og Søgne Vestbygd med forbindelser til Holum prestegjeld

Bok nr. 3

Audnedal prestegjeld II

Gård og ætt frem til 1965

For kirkesoknene Spangereid, Valle, Vigmostad og Konsmo

Bok nr. 6

Søgne prestegjeld

De eldste slekters linjer frem til 1965

For kirkesoknene Søgne og Greipstad, samt Harkmarkneset, Stypstadgården og Brunvatnegrenda i Holum prestegjeld​

Bok nr. 17 

Helleland Prestegjeld 

 

De eldste slekters linjer frem til 1965

 

Fra kirkesoknene Bjerkreim, Helleland og Heskestad samt slektslinjer fra og til Bakke, Eigersund, Gjesdal, Gyland, Lund, Nes, Sokndal og Tonstad

Bok nr. 17 er nå tilgjengelig for våre medlemmer! 

Klikk her!

Bok nr. 18

Vest-Agder

Det dansk-norske kongehuset

Manntall-, matrikler og folketellinger

Lokal- og slektshistorie

By og bygd i Vest-Agder

Bok nr. 19

Epidemier og kriger 1800-1945 som rammet Agder og Rogaland

Matrikkelen 1906 for Ogna, Klepp, Suldal

 

Folketellingen 1955 for Kvitsøy, Skjernarøy,  Time og Gjesdal

Sør-Rogaland Gård og ætt frem til 1900 Slekten Eik fra  Lund prestegjeld

Bok nr. 20

Bondestaden, Embetssaden og Demokratiseringsprosesser

 

 

Lokal,- regional- og nasjonal skipsfartshistorie

 

 

Folketellinger og matrikler fra Birkenesog Bykle

 

 

Den andre Verdenskrig. Da Nazismen blomstret på Agder. Regional og nasjonal krigshistorie

 

 

By- og slektshistorie

 

 

 

Prisliste
 

Introduksjonstilbud:

450 kr per digitale bok ​

eller

spar 3000 kr nå og bestill alle 20 bøker for 6000 kr!

Monster på Bømlo Ola Tryggvasson

Slektshistorie fra Agder og Sør-Rogaland

Etter mer enn 45 års arbeid med registrering av slekter på Agder og i Sør-Rogaland presenteres nå dette arbeidet som inneholder rundt 200 000 personer som er i nær eller fjern slekt med hverandre i en serie på til sammen 20 søkbare digitale bøker som etter planen kommer til å bli på 6000 sider i A-4 format. Hver av disse digitale bøkene er inndelt i Prestegjeld slik prestegjeldene var inndelt på 16.- og 1700-tallet. 

Ei vanlig bygdebok med gårds- og ættesoge følger gård og ætt innen egen kommune, men i mitt system følger jeg slektene på kryss og tvers mellom Eigersund i vest og Gjerstad i øst. Innen dette området har jeg igjen plukket ut 12 prestegjeld hvor jeg kan kople slekter sammen. Det tok flere år for å finne ut hvilke prestegjeld som var det viktigste for meg i oppbyggingen av dette systemet, og jeg fant ut at det kun var ett prestegjeld som tilfredsstilte de kravene som hovedprestegjeldet i disse oppsettene måtte ha. 

Valget falt på Audnedal prestegjeld, som i sin storhetstid omfattet soknene Konsmo, Vigmostad, Valle og Spangereid. For fra gjennom dette nord-sør liggende prestegjeldet var det slektsforbindelser til nærmest samtlige av de øvrige 11 prestegjeld hvor jeg gjennom alle disse årene hadde registrert slekter som på en eller annen måte traff inn på mine egne slektslinjer som i hovedsak var i Helleland i Rogaland og Søgne i Vest-Agder.   

 

Dette er nok en av de største oversikter over sammenhengende slektslinjer som noen gang er blitt laget i dette distriktet. I utdrag fra den digitale slektsboka «Audnedal prestegjeld. I». Ser dere hvor omfattende dette arbeidet har vært. 

Gjennom å gjøre et slikt omfattende arbeidet har jeg også funnet en rekke nye svar på spørsmål omkring de eldste kjente slektsforbindelser; ikke bare innen Audnedal prestegjeld, men ikke minst hvor viktig geografisk område dette prestegjeldet var for hele distriktet mellom Gjerstad i Aust-Agder og Dalane i Rogaland. Dette har ikke bare med kombinasjonen «kystleden» og ekteskapelige forhold å gjøre, men like mye med de økonomiske- og sosiale forhold å gjøre. 

 

Et svært godt eksempel på økonomiske og sosiale forhold er forbindelsen på 1700-tallet mellom Snig i Audnedal prestegjeld, Trysnes i Søgne prestegjeld og sokneprestens i Søgne sin datter. Hvor mange etterkommere rundt i verden som har sine røtter ut av denne forbindelsen har jeg ikke regnet fullt på, men bare i Søgne talte disse i 1980 ca. 20 % av kommunens innbyggere, og føyer man til etterkommerne i Søgne etter Audnedalspresten Peder Claussen Friis nærmer tallet seg raskt 35 % eller mer. I tillegg kommer de rundt 5 % av Søgnes innbyggere som stammer fra Ulriksen-Danielsen slekten i Sør-Audnedal. Det vil med andre ord si at mer enn 50 % av Søgnes innbyggere rundt 1980 på en eller annen måte har en tilknytning til Audnedal prestegjeld.

 

Det samme kan sies som slektsforbindelsene mellom Audnedal prestegjeld og prestegjeldene Lyngdal, Bjelland og Holum. Det som er det spesielle i slektsforbindelsene mellom Søgne og Audnedalen er at disse to prestegjeldene ikke grenser til hverandre. Peder Clausen Friis har en viktig rolle i denne slektskabalen, for det var også hans etterkommere i Søgne som i de senere århundrene igjen fant sine ektefeller i Audnedal prestegjeld, og dermed fikk mange søgnesokninger en dobbelt slektsforbindelse til Audnedal prestegjeld. 

 

I Holum prestegjeld holdt lagmann Bent Henningsen til på begynnelsen av 1500-tallet, og blant hans etterkommere kan linjene trekkes østover til prestegjeldene Vestre Moland, Hommedal og Gjerstad. Fra Audnedal prestegjeld var det også slektsforbindelser til «Austlandet» østre Agder gjennom «De store barnevandringene på Agder» som i stor grad foregikk fra Nord-Audnedalen til distriktet rundt Grimstad. 

Fra Dalaneregionen i Rogaland var det slektsforbindelser til Kvinesdal og Oddernes, som igjen hadde forbindelse til Øyslebø sokn i Holum prestegjeld. Fra Finslandsoknet i Bjelland prestegjeld var det mye slektsforbindelser til Øvrebø prestegjeld i nordøst og til Laudalsoknet i vest, og derfra til Konsmosoknet. Slik kan man følge slektslinjer på kryss og tvers på Agder.

 

Denne første digitale boken i denne nye serien fokuserer altså på «De eldste slekters linjer frem til 1900». Her har jeg fulgt hovedslektslinjene fra middelalderen til Audnedal prestegjeld, og deretter koplet disse sammen med flere av slektene i prestegjeldets eldste ættegårder. Når jeg også velger å følge enkelte slekter ut av Audnedal prestegjeld og til eks. Søgne eller Holum prestegjeld, er det for at disse skal koples sammen med ætter som har tilhørighet i de områdene.​​​

Screenshot 2019-06-08 at 15.32.41.png
Bok nr. 6

Vi har valgt å gjøre Bok nr. 6 i denne serien tilgjengelig i sin helhet slik at kunder kan se hvordan produktene våre ser ut.  

Klikk under for å lese ​

Slektshistorie fra Agder og Sør-Rogaland

Søgne prestegjeld
 

De eldste slekters linjer frem til 1965
 

For kirkesoknene Søgne og Greipstad, samt Harkmarkneset, Stypstadgården og Brunvatnegrenda i Holum prestegjeld​

Av

Karl-Arnt Skarpeid

Bok nr. 19

Vi har valgt å gjøre Bok nr. 19 i denne serien tilgjengelig i sin helhet slik at kunder kan se hvordan produktene våre ser ut.  

Klikk under for å lese ​​

Slektshistorie fra Agder og Sør-Rogaland

Epidemier og kriger 1800-1945 som rammet Agder og Rogaland

Matrikkelen 1906 for Ogna, Klepp, Suldal

Folketellingen 1955 for Kvitsøy, Skjernarøy,  Time og Gjesdal

Sør-Rogaland Gård og ætt frem til 1900 Slekten Eik fra  Lund prestegjeld

Av

Karl-Arnt Skarpeid